Charter voor ouders van de jeugdspelers

We vragen van onze jeugdspelers op en naast het veld steeds FAIR PLAY en RESPECT dus ook van de ouders. Immers, we kunnen van onze jeugdspelers geen onberispelijk gedrag verlangen indien de ouders zelf het voorbeeld niet (kunnen) geven.

De jeugdspelers krijgen voor de wedstrijd bepaalde opdrachten mee. Het is dan ook meer dan logisch dat de coaching gebeurt door de jeugdtrainer en niet door de ouders/supporters.

De Teamtrainer is bij eventuele problemen het eerste aanspreekpunt voor de ouders. Niet onmiddellijk na de wedstrijd, maar enkele dagen later omdat een bezinningsperiode altijd een serener gesprek mogelijk maakt. Indien de trainer en de ouders er niet in slagen tot een vergelijk te komen, dan kan een afspraak worden gemaakt met de TVJO.

Jammer genoeg lopen de emoties tijdens jeugdwedstrijden soms hoog op. Negatieve wedstrijdresultaten leiden soms tot frustraties die afgereageerd worden op supporters van de tegenpartij, de scheidsrechter, de trainer en in extreme gevallen zelfs op de eigen aanhang. Verbaal proberen gelijk te halen lokt veelal een reactie uit die kan escaleren. Zorg liever voor een positieve sfeer (ook in de kantine na een nederlaag) en maak iedereen duidelijk dat een goede opleiding primeert op het behalen van een overwinning. Sportieve nederlagen zijn immers nooit persoonlijke mislukkingen.

Sociale media is niet meer weg te denken uit de samenleving maar bij “ongepast” gebruik kunnen die het imago van de voetbalclub schade toebrengen. Wees dus steeds positief en werk daardoor mee aan een goede uitstraling van Sporting Keiem

Agressief gedrag, scheldwoorden of racistische taal langs de zijlijn zijn totaal onaanvaardbaar.

Benadruk plezier en leg uw kind geen onnodige prestatiedruk op. Steun hen bij eventuele tegenslag of teleurstelling en relativeer goede en slechte prestaties.