Missie 

Sporting Keiem is de voetbalclub voor alle jeugdvoetballers. Iedere jongen of meisje is welkom om zich bij Sporting Keiem aan te sluiten. Wij zorgen voor een voetbalopleiding waarbij voetbalontwikkeling en spelplezier centraal staan.

Wij bieden sportief aanbod voor gewestelijk voetbal voor de jeugd . 

We willen een club zijn waarbij trainers connectie hebben met hun spelers zodat elk kind zich begrepen en thuis voelt en volgens zijn eigen ritme kan ontwikkelen.

Visie

Wij streven ernaar om iedere jeugdspeler individueel maximaal te ontwikkelen. Elk op zijn/haar voetbalniveau werken we elke week opnieuw om dit te verhogen. 

We vormen sterke en hechte teams waarbij iedere speler zijn/haar steentje bijdraagt. De ene speler heeft meer kracht, de ander meer techniek of doorzetting. Samen vormen we hechte teams, ‘We are KEIEM’.

Wij dragen zorg voor belangrijke opvoedingswaarden als respect en fair-Play. In de hele jeugdopleiding wordt respect getoond tegenover tegenstanders, medespelers, trainers, coördinatoren, bestuur, … . Als club eisen we dit respect ook van de betrokken ouders. Respect voor de ander als basisvoorwaarde voor een correcte samenwerking.