Anti-Racisme

 

Racisme in voetbal en maatschappij: het is jammer genoeg nog steeds een actueel probleem.

Het uitspreken tegen racisme en discriminatie komt steeds minder voor, terwijl het in allerlei vormen een steeds urgenter probleem wordt in de maatschappij. Voetbal trekt overal ter wereld mensen aan vanuit de verschillende lagen van de bevolking.

De sport brengt hen samen in een geest van gelijkheid, want de bal is rond voor iedereen. Gelijkheid van elke jongere betekent ook het aanvaarden van ieders geaardheid.

De Jeugdcel van Sporting Keiem verklaart daarom klaar en duidelijk dat zij openstaat voor diversiteit in seksuele geaardheid .

De Jeugdcel van Sporting Keiem  spreekt zich daarnaast even duidelijk uit tegen islamofobie en antisemitisme, en niet alleen tegen gevallen van fysieke of verbale agressie, maar ook tegen het dragen van provocerende symbolen of kleren.

De JeugdCel zal met andere woorden dus elke ongelijke behandeling actief bestrijden en alle jeugdspelers, trainers, medewerkers of supporters die omwille van hun afkomst, religie of seksuele geaardheid worden gepest/gediscrimineerd, beschermen en opvangen op de best mogelijke wijze.

Alle vormen van racisme en/of discriminatie dienen meteen te worden gemeld aan de API.