Milieu

Er zijn voldoende vuilbakken aanwezig waarin afval kan worden gedeponeerd. Als je toch ‘zwerfvuil’ opmerkt, raap het op en deponeer het in de dichtstbijzijnde vuilbak. Als er geen vuilbak in de onmiddellijke nabijheid voorhanden is, wees dan zo respectvol om jouw afval (hoe klein ook) bij te houden totdat je het in een vuilbak kan deponeren.

Een propere site maakt het voor iedereen aangenamer!

Op die manier wordt meteen ook vermeden dat zwerfvuil op ons voetbalterrein terecht komt!