Seksueel Overschrijdend Gedrag

Veel jongeren beleven elke dag bij ons fijne sportmomenten. Dat moet uiteraard op een veilige manier gebeuren. Een belangrijk aspect daarbij is de lichamelijke en seksuele integriteit.

Als voetbalclub zijn we verplicht dat we alles doen wat haalbaar is om de lichamelijke en seksuele integriteit van onze jonge sporters te beschermen.

We zijn dat aan onze jongeren verplicht omdat hun welzijn elk ander belang overstijgt, en aan de ouders, die hun kinderen aan onze zorgen toevertrouwen. Iets gaat te ver wanneer je zelf vindt dat het te ver gaat.