Sportongevallen

1/ ALGEMEEN

Spelers waarvan het lidgeld betaald werd, kunnen, in geval van een ernstig sportongeval een aangifte indienen van de Koninklijke Belgische Voetbalbond.

Sporting Keiem betaalt hiervoor een deel van het lidgeld door aan de K.B.V.B.

2/ HET ONGEVALLENFORMULIER

Het tijdig en volledig (laten) invullen van het ongevallenformulier is uiterst belangrijk. Indien zich een blessure voordoet tijdens de wedstrijd of training wordt het ongevallenformulier meegegeven door de trainer of teambegeleider indien de trainer uitzonderlijk geen bij heeft kan deze gedownload worden via onze website. De behandelende geneesheer vult de keerzijde van het ongevallenformulier in. Nadien wordt de ongevallenaangifte (met klevertje van de ziekenkas) zo snel mogelijk en persoonlijk afgegeven aan de GC van onze voetbalclub. 

U ontvangt na ongeveer tien dagen een ontvangstbewijs dat bij genezing ingevuld en ondertekend wordt door de behandelende arts. Dit genezingsattest dient persoonlijk en liefst zo snel mogelijk te worden afgegeven aan de GC van onze voetbalclub. Vergeet niet om alle facturen die betrekking hebben op het sportongeval, samen met de terugbetalingstaat van de ziekenkas, toe te voegen als bijlage.

Datum genezing betekent afsluiting van het ongevallendossier en kan in bepaalde gevallen niet gelijk zijn aan datum herspelen. U hebt bijvoorbeeld een neusbreuk opgelopen en er volgt een operatie op een latere datum zodat verder kan gespeeld worden. In dergelijk geval vult de arts enkel de datum van herspelen in en niet de datum van genezing.

Let wel, zonder dat het genezingsattest getekend werd door de behandelende arts is de speler niet speelgerechtigd en komt hij bijgevolg niet in aanmerking om wedstrijden te spelen.

 

Sporting Keiem is niet verantwoordelijk voor ongevallenaangiftes die bovenstaande procedure niet hebben gevolgd. Het niet strikt volgen van bovenstaande procedure kan leiden tot het niet uitbetalen van een tegemoetkoming.

 

Zie hieronder het ongevallenformulier 

42 B 629 Ea 02416 Dedb 97 A 88965 D 136 De 72 Da 5970 C
PDF – 907,0 KB 267 downloads